Hallingdal Økonomiservice er eit autorisert rekneskapsbyrå med lokal forankring. Vi har kompetansen og engasjementet som kan hjelpe di bedrift til å nå sitt mest lønnsame potensial.

Hallingdal Økonomiservice har i dag rundt 900 kundar fordelt på dei fleste bransjar. Per desember 2020 er det 28 tilsette i byrået. Hjå oss finn du mellom anna autoriserte rekneskapsførarar, rekneskapsmedarbeidarar, revisorar, siviløkonomar, sivilagronomar, og forvaltaragronomar.

Vi er det største lokalt eigde rekneskapsføretaket i Hallingdal.

Våre medarbeidarar

Våre kontor

Gol

Slettobygget, Elvevegen 4, Gol

Ål

Torpomoen

Hol

Ålmannvegen 12, Hol

Hemsedal

Torsetvegen 575, Hemsedal