Hallingdal Økonomiservice er eit autorisert rekneskapsbyrå med lokal forankring. Vi har kompetansen og engasjementet som kan hjelpe di bedrift til å nå sitt mest lønnsame potensial.

Hallingdal Økonomiservice har i dag rundt 900 kundar fordelt på dei fleste bransjar. Per november 2016 er det 26 tilsette i byrået. Hjå oss finn du mellom anna autoriserte rekneskapsførarar, rekneskapsmedarbeidarar, revisorar, siviløkonomar, sivilagronomar, og forvaltaragronomar.

Vi er det største lokalt eigde rekneskapsføretaket i Hallingdal.

Våre medarbeidarar

Steingrim Roen

rådgjevar

Odd Bakken

rekneskapsmedarbeidar

Kjell Huso

autorisert rekneskapsførar

Kjell Aalrust

rekneskapsmedarbeidar

Torleif Dalseide

dagleg leiar

Unn Randi Liahagen

rekneskapsmedarbeidar/rådgjevar

Anne Guri Hodnungseth

rekneskapsmedarbeidar

Synnøve Lio

rekneskapsmedarbeidar

Inger Kvanneberg

rekneskapsmedarbeidar

Anne Marit Hov

autorisert rekneskapsførar

Jana Kandarajah

rekneskapsmedarbeidar

Elena Huseby

autorisert rekneskapsførar

Ingvild Haugen

rekneskapsmedarbeidar

Hege Andreassen

rekneskapsmedarbeidar

Sigrid Magnetun Tuv

rekneskapsmedarbeidar

Mette Feten

autorisert rekneskapsførar

Maj Britt Weidemann

rekneskapsmedarbeidar

Torunn Tveide

autorisert rekneskapsførar

Anne Marte Moen Løvstuen

rekneskapsmedarbeidar

Liv Jorunn Øvrejorde

rekneskapsmedarbeidar

Agnieszka Zawadzka

rekneskapsmedarbeidar

Ole Sjøthun

rekneskapsmedarbeidar

Halstein Hoftun

rekneskapsmedarbeidar

Line Espedokken Sorteberg

autorisert rekneskapsførar

Espen Jakobsen

rekneskapsførar/rådgjevar
siviløkonom

Hilde Marie Berget

autorisert rekneskapsførar

Våre kontor

Gol

Slettobygget, Elvevegen 4, Gol

Ål

Torpomoen

Hol

Ålmannvegen 12, Hol

Hemsedal

Torsetvegen 575, Hemsedal